Årsberetning 2019

Postet av Telenor BIL - Skien den 28. Feb 2020

Årsberetning for 2019 er tilgjengelig for nedlasting.


1 - ÅRSBERETNING TELEBIL 2019.pdf


0 Kommentar

Tilbud på trening hos Gunns

Postet av Telenor BIL - Skien den 24. Jan 2020

Telenor Skien B.I.L. har gleden av å presentere et kjempetilbud på trening hos vår nye nabo, Gunns.

For kun kr 249,- pr mnd får du fri tilgang på trening og gruppetimer i freshe lokaler vegg i vegg med Telenor. Tilbudet gjelder alle ansatte! Dersom det er ønskelig med «egne» gruppetimer for eksempel rette etter kl 16:00 er dette mulig å få til. 

Innmelding gjøres direkte til Gunn på gunns.treningogkosthold@outlook.com eller 90724225. 

Du kan også se mer informasjon om Gunns her


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte

Postet av Telenor BIL - Skien den 22. Jan 2020

Årsmøte for 2019

Det er på tide å avholde årsmøte i Telenor Skien B.I.L. for 2019.

Årsmøtet finner sted i Telekroa fredag 28.02.20 kl 18:30.

SAKSLISTE:
1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE
2. GODKJENNE SAKSLISTE OG INNKALLING
3. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
4. BEHANDLE ÅRSMELDINGER
5. BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP FOR ÅRSMØTEPERIODEN
6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG
7. BUDSJETT FOR 2020
8. VALG

 

Forslag til årsmøtet må være skriftlige og være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet, 14.02.20. Forslag kan sendes til Kai.erntsen@telenor.com eller meldes til Kai Erntsen på 41406230.

Pga bevertning og hyggelig samvær (m/respektive) etter årsmøtet ønsker vi påmelding innen 25.02.20. Påmelding sendes til Kai.erntsen@telenor.com eller meldes til Kai Erntsen på 41406230.


0 Kommentar

Vi starter opp med fotball

Postet av Telenor BIL - Skien den 17. Okt 2019


Fotballgruppa starter opp med trening på søndager kl 15:00-17:00 i Hydrohallen på Herøya.

Les mer her

Kontakt gruppeleder Yusef Kushar for mer informasjon.


0 Kommentar

Viktig informasjon vedrørende dekning av påmeldingsavgifter

Postet av Telenor BIL - Skien den 24. Sep 2019

Telenor Skien B.I.L. er organisert inn under Teleidrettsforbundet som fordeler velferdsmidler fra Telenorkonsernet.

Teleidrettsforbundet skiller medlemmene i interne medlemmer, og eksterne medlemmer. Innunder Eksterne medlemmer faller også pensjonister fra Telenor.

Telenor Skien B.I.L. får refundert påmeldingsavgifter fra Teleidrettsforbundet, men kun for interne medlemmer. Dette vil si at vår praksis har vært at påmeldingsavgiften for pensjonister og eksterne medlemmer har blitt dekket av Telenor Skien B.I.L.

Hittil har dette vært en akseptabel praksis da Telenor Skien B.I.L. tidligere har hatt inntekter som har kunnet dekke inn disse kostnadene. Styret ved Telenor Skien B.I.L. har vurdert den økonomiske situasjonen slik at det dessverre ikke lenger er mulig å fortsette denne praksisen.

På bakgrunn av dette har styret ved Telenor Skien B.I.L. vedtatt å kreve egenbetaling for alle deltakere. Interne medlemmer har anledning til å søke egenbetalingen refundert av Teleidrettsforbundet, ved å rette krav via Telenor Skien B.I.L..

Egenbetalingen blir utregnet ut i fra en modell der den totale påmeldingsavgiften for laget fordeles solidarisk på antall deltakere.

De eksterne medlemmene kan for eksempel forsøke å få dekning for sin egenbetaling via sin arbeidsgiver, enten via tilskudd til Telenor Skien B.I.L., eller som tilskudd til enkeltmedlemmer.

Telenor Skien B.I.L. vil selvsagt fortsette å bistå med lagpåmelding og organisering av aktiviteten.

Vedtaket gjelder alle aktiviteter i regi av Telenor Skien B.I.L. og/eller Telemark Bedriftsidrettskrets.

Vedtaket gjelder fra og med 01.01.2020. (allerede påmeldte aktiviteter omfattes ikke av vedtaket)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline