Viktig informasjon vedrørende dekning av påmeldingsavgifter

Postet av Telenor BIL - Skien den 24. Sep 2019

Telenor Skien B.I.L. er organisert inn under Teleidrettsforbundet som fordeler velferdsmidler fra Telenorkonsernet.

Teleidrettsforbundet skiller medlemmene i interne medlemmer, og eksterne medlemmer. Innunder Eksterne medlemmer faller også pensjonister fra Telenor.

Telenor Skien B.I.L. får refundert påmeldingsavgifter fra Teleidrettsforbundet, men kun for interne medlemmer. Dette vil si at vår praksis har vært at påmeldingsavgiften for pensjonister og eksterne medlemmer har blitt dekket av Telenor Skien B.I.L.

Hittil har dette vært en akseptabel praksis da Telenor Skien B.I.L. tidligere har hatt inntekter som har kunnet dekke inn disse kostnadene. Styret ved Telenor Skien B.I.L. har vurdert den økonomiske situasjonen slik at det dessverre ikke lenger er mulig å fortsette denne praksisen.

På bakgrunn av dette har styret ved Telenor Skien B.I.L. vedtatt å kreve egenbetaling for alle deltakere. Interne medlemmer har anledning til å søke egenbetalingen refundert av Teleidrettsforbundet, ved å rette krav via Telenor Skien B.I.L..

Egenbetalingen blir utregnet ut i fra en modell der den totale påmeldingsavgiften for laget fordeles solidarisk på antall deltakere.

De eksterne medlemmene kan for eksempel forsøke å få dekning for sin egenbetaling via sin arbeidsgiver, enten via tilskudd til Telenor Skien B.I.L., eller som tilskudd til enkeltmedlemmer.

Telenor Skien B.I.L. vil selvsagt fortsette å bistå med lagpåmelding og organisering av aktiviteten.

Vedtaket gjelder alle aktiviteter i regi av Telenor Skien B.I.L. og/eller Telemark Bedriftsidrettskrets.

Vedtaket gjelder fra og med 01.01.2020. (allerede påmeldte aktiviteter omfattes ikke av vedtaket)


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline