§ 1 Medlemskap i bedriftsidrettslaget er forbeholdt ansatte i Telenor-konsernet i Skien. Alle nåværende medlemmer kan videreføre sitt medlemskap. Andre som ønsker medlemskap, må søke Styret om godkjenning. Det kan også inngås såkalt ektefelle/samboer-medlemskap, men det er kun hovedmedlem som har stemmerett på årsmøtet.

§ 2 Alle aktive medlemmer forplikter seg hvert år til å delta i dugnadsarbeid ved behov.

§ 3 Turneringer som medfører lang reise med overnatting, bør fortrinnsvis være turneringer arrangert gjennom TIF. Alle påmeldinger til turneringer må tas opp i styret til nærmere vurdering for refusjon

§ 4 Hver oppmann påser at spillere får informasjon om at dersom de ønsker å være med på laget, så forplikter de seg også til å delta i dugnadsarbeid.

§ 5 Alle startkontingenter for K-løp kan refunderes etter styrets godkjenning. Kontingenter for stafetter dekkes av bedriftsidrettslaget.

§ 6 Medlemmer med minst 25 års medlemskap og har gjort en spesiell innsats for laget, det være aktiv, innen styret eller på dugnadsbasis, vil når de går av med pensjon, blir opptatt som æresmedlem.

§ 7 Styret består av 5 medlemmer med minst 3 fra Telenor og inntil 2 fra øvrig medlemsmasse.Det velges 2 varamedlemmer fra medlemsmassen. Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for 2 år av gangen. Styremedlem og varamedlemmer velges for 1 år av gangen.

§ 8 Styret gis fullmakt til å ilegge særskilt aktivitetsavgift eller påmeldingsavgifter for aktiviteter som laget ikke får refusjoner for.

Vedtatt 12.02.16