Telenor Skien Bedriftsidrettslag
Postboks 216, sentrum
3701 Skien
Org nr 996302687
Bank 90170501666
VIPPS 129154
Verv
Navn
Mobil
Nytt valg på verv
Leder
Kai Erntsen
41406230
2021
Nestleder
Sonja Sønstebø
95921655
2020
Kasserer
Christin Ovastrøm
91342743
2021
Sekretær
Yusef Kushar
46280311
2020
Styremedlem
Ivar V. Christensen
97733433
2020
Varamedlem
Jan Askeland
95922692
2020
Varamedlem
Pål Espen Bondestad
90179458
2020